सेवा जेष्ठता याद्या

सामान्य प्रशासन विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 

१.सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

२.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

३.विस्तार अधिकारी सांख्यिकी

४.वरिष्ठ सहाय्यक बिगर आदिवासी

५.वरिष्ठ सहाय्यक आदिवासी व विनंती

६.कनिष्ठ सहाय्यक टप्पा १ ते ३

७.कनिष्ठ सहाय्यक टप्पा ४ ते ७

अर्थ विभाग

लेखासंवर्गीय कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 

१.सहाय्यक लेखाधिकारी 

२.कनिष्ठ लेखाधिकारी 

३.वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 

४.कनिष्ठ सहाय्य्क लेखा

कृषी विभाग-अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

विस्तार अधिकारी कृषी

पशुसंवर्धन विभाग -अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी

पशुधन पर्यवेक्षक

पाणीपुरवठा विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य

बांधकाम विभाग- वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक अभियंता श्रेणी२ /शाखा अभियंता /कनिष्ठ अभियंता 

शिक्षण विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

महिला व बालविकास विभाग - वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी 

आरोग्य विभाग - अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

१.आरोग्य पर्यवेक्षक

२.आरोग्य सहाय्यक पुरुष

३.आरोग्य सहाय्यक महिला

४.आरोग्य सेवक पुरुष

५.आरोग्य सेवक महिला

६.औषध निर्माण अधिकारी

७.कुष्ठारोग तंत्रज्ञ

८.प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी

 

 

 

 

 

 

सूचना फलक